Дотуур байрны үйлчилгээ

Кино Урлагийн Дээд Сургууль оюутны дотуур байрнд бүртгэл явагдаж байна

2015 оны 08-р сарын 13 өдөр, 04:22
Кино урлагийн дээд сургуулийн оюутны дотуур байрнд суух хүсэлтэй охидууд бүртгүүлнэ үү .Жилийн төлбөр 620000 төгрөг . Утас: 99341373...

ОЮУТНЫ ДОТУУР БАЙР ХӨЛСЛӨХ ГЭРЭЭ

2014 оны 02-р сарын 21 өдөр, 06:57
Батлав.КУДС-ын Захирал                                   /……........................./Д.ДАВААСҮРЭН   оюутны дотуур байр ХӨЛСЛӨХ гэрээ 2013 оны    дүгээр сар                                       Өрөө №...                             Улаанбаатар хот               Нэг талаас Кино Урлагийн Дээ...

Оюутны Дотуур байранд мөрдөх журам

2014 оны 02-р сарын 13 өдөр, 12:10
Энэхүү журам нь КУДС-ийн Оюутны дотуур байраны дэг журмыг сахиулах, зөрчил гаргасан оюутанд (цаашид “хөлслөгч” гэх) хариуцлага тооцохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна. Нэг. хөлслөгчийн эрх 1.1.    Хөлслөгч нь дотуур байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийлгэх, аюулгүй байдлыг хангуулах талаар санал г...