Оюутны дүрэм журам

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД СУРАЛЦАГЧИЙН ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ

2019 оны 05-р сарын 23 өдөр, 07:27
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД СУРАЛЦАГЧИЙН ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ 1. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6-д заасны дагуу Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дип...

ОЮУТНЫ ДОТУУР БАЙРАНД МӨРДӨХ ЖУРАМ

2014 оны 02-р сарын 21 өдөр, 06:50
КУДС-ынÇàõèðëûí 2013  îны 1 сарын                                                                      16–íû ºäðèéí 02 òîîò òóøààëûí  1-рõàâñðàëò Оюутны Дотуур байран мөрдөх журам Энэхүү журам нь КУДС-ийн Оюутны дотуур байраны дэг журмыг сахиулах, зөрчил гаргасан оюутанд (цаашид “хөлслө...
mini-lllll

Оюутны холбооны Эрхэм зорилго

2014 оны 02-р сарын 19 өдөр, 10:03
Монгол улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулах, оюутнуудын идэвхийг дээшлүүлэх, төрөөс оюутны талаар явуулж буй бодлого, гарах шийдвэрт нөлөөлөх, түүнийг хэрэгжүүлэхэд идэвхитэй оролцох, эрх ашиг сонирхлыг Монгол улсын болон олон улсын хэмжээнд төлөөлөн хамгаалах, түүний бие даан хөгжих бололцоог х...
mini-mjj

“Оюутны холбоо”-ны хуралд баримтлах журам

2014 оны 02-р сарын 19 өдөр, 09:58
1.  Оюутны холбооны  хурал нь 7 хоногт 1 удаа болно. 2.    Оюутны холбооны  хурал нь 7 хоног бүрийн 1 дэх өдөр 18 цаг 00 минутанд тогтмол болно. 3.    Хурлыг семистрт 2 буюу түүнээс дээш тасалсан тохиолдолд зөвлөлийн гишүүнд хариуцлагын арга хэмжээ авна. 4.    Хурлаас  гишүүн  чөлөө авсан тохиолд...

КУДС-ийн оюутнуудын танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлага хийх явцад мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм

2014 оны 02-р сарын 13 өдөр, 10:52
КУДС-ийн оюутнуудын  танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлага хийх явцад мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм КУДС-ийн оюутнууд  танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлага хийх явцад энэхүү дүрмийг мөрдөн ажиллана. 1.  Аюулгүй ажиллагааг хариуцсан багш нар сайн таниулан судлуулсан байна. 2.  Дараах заавр...

КУДС-ийн оюутантай байгуулах сургалтын гэрээ

2014 оны 02-р сарын 13 өдөр, 10:08
БАТЛАВ. ЗАХИРАЛ......................................................................../Д.ДАВААСҮРЭН/ КУДС-ийн оюутантай байгуулах сургалтын гэрээ Энэхүү гэрээг нэг талаас Кино урлагийн дээд сургуулийг /цаашид КУДС гэх /төлөөлж Сургалтын бодлого хяналтын албаны эрхлэгч……………………овогтой………………...

Д. ЖИГЖИДИЙН НЭРЭМЖИТ КИНО УРЛАГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН БАЙРАНД БАРИМТЛАХ ДЭГ ЖУРАМ

2014 оны 02-р сарын 13 өдөр, 10:06
1)            Хичээлийн байрны дэгийг зөрчигчдийг зэмлэн буруушааж, зарчмын шаардлага тавихыг хамт олон ба хүн бүрийн үүрэг гэж үзнэ. Хичээлийн байранд дараах зүйлийг хориглоно: 1.            Малгай, гадуур хувцастай явах 2.            Хичээллэж байгаа үед бусдад саад учруулж, чанга ярих, үй...

ОЮУТНЫ ДАДЛАГЫН АЖЛЫГ ЯВУУЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ

2014 оны 02-р сарын 13 өдөр, 09:42
    1.КУДС-ийн Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу суралцах хугацаандаа мэргэжлийн хичээлийн дадлагын ажил хийж, үүгээрээ 15 кр цуглуулна. Дадлагын ажил нь танилцах ба үйлдвэрлэлийн гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:       ¹ Дадлагыг хэзээ хийх Дадлагын төрөл ...

КУДС-ийн оюутнуудын танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлага хийх явцад мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм

2014 оны 02-р сарын 13 өдөр, 08:33
Батлав. Захирал                 Ж. Солонго КУДС-ийн оюутнуудын танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлага хийх явцад мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм КУДС-ийн оюутнууд нь танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлага хийх явцад тухайн байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, Монгол улсын Хөд...

КУДС-ийн соёл урлагийн удирдлага, менежментийн 3-р ангийн оюутнуудын дадлагын ажлын удирдамж

2014 оны 02-р сарын 13 өдөр, 07:49
Батлав. Ерөнхий эрдмийн тэнхмийн эрхлэгч         /С.Болормаа/  КУДС-ийн соёл урлагийн удирдлага, менежментийн  3-р ангийн оюутнуудын дадлагын ажлын удирдамж Нэг. Дадлагын үндсэн зорилго: “Соёл урлагийн удирдлага” мэргэжлээр суралцаж буй оюутан мэргэжлийн чиглэлээр хийх дипломын өмнөх дадлага ...
Page 1 of 212