Эрхэм зорилго

mini-IMG_1001

Нийгмийн эрэлт шаардлагад нийцсэн зах зээлд хөрвөх чадвар бүхий соёл урлагийн уламжлал шинэчлэлийг хослуулсан, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн чадварлаг мэргэжилтнүүд бэлтгэх явдал юм.