Оюутны дүрэм журам

Сэтгүүл зүйн мэргэжлийн ангийн оюутнуудаас хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хийх дадлагын удирдамж

2014 оны 02-р сарын 13 өдөр, 07:34
Батлав. Сэтгүүл зүйн эрдмийн тэнхмийн эрхлэгч                                                                                     /С. Лочин МУСГЗ, Док, Проф/ Сэтгүүл зүйн мэргэжлийн ангийн оюутнуудаас хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хийх дадлагын удирдамж              Сэтгүүд зүйн дадлагын үеэр ою...

Д. Жигжидийн Нэрэмжит Кино Урлагийн Дээд Сургуулийн Оюутны дадлагын АЖЛЫГ ЯВУУЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ

2014 оны 02-р сарын 13 өдөр, 07:30
Д. ЖИГЖИДИЙН НЭРЭМЖИТ КИНО УРЛАГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ОЮУТНЫ ДАДЛАГЫН АЖЛЫГ ЯВУУЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ 1.    КУДС-ийн Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу суралцах хугацаандаа мэргэжлийн хичээлийн дадлагын ажил хийж, үүгээрээ … кр цуглуулна. Дадлагын ажил нь: -   танилцах  /дадлагын тайлан хамгаална – …. кр/ - ...
Page 2 of 212